Ścieżka rowerowa im. Z. Goliata

Ścieżka rowerowa im. Z. Goliata

Znaki: zielone
Długość całkowita: 68.5 km
Numer ewidencyjny:

Znakowana kolorem zielonym ścieżka rowerowa im. Zygmunta Goliata tworzy pętlę o długości 68.5 km wiodącą wokół Zbiornika Sulejowskiego. Szlak ten bierze początek (i kończy się) w Leonowie, obok kempingu „Kiełbikowa Strzecha”. Prowadzi m.in. przez Swolszewice Duże i Małe, Nagórzyce, Tomaszów Mazowiecki, Smardzewice, Trestę Rządową, Karolinów, Zarzęcin, Podklasztorze, Sulejów, Włodzimierzów, Przygłów, Barkowice, Barkowice Mokre, Lubiaszów, Bronisławów z powrotem do Kiełbikowej Strzechy. Obok trasy głównej wyznakowano również trasę alternatywną umożliwiającą zwiedzenie rezerwatu przyrody „Gaik” - ten wariant wydłuża całkowitą długość ścieżki o 2.5 km.

Ścieżka nosi imię Zygmunta Goliata, nauczyciela, regionalisty i pierwszego prezesa Wolborskiego Towarzystwa Kultury i Turystyki, który był pomysłodawcą i współtwórcą projektu trasy. Na trasie szlaku leżą m.in. Groty Nagórzyckie, arcyciekawy Skansen Rzeki Pilicy, rezerwat przyrody „Niebieskie Źródła”, zapora Zbiornika Sulejowskiego, opactwo Cystersów w Sulejowie Podklasztorzu oraz rezerwaty „Lubiaszów” i „Gaik”.

open_time

24h