Elementy strojów ludowych

Aleksandrów

Zofia Mierzwa (Twarda – gm. Aleksandrów), elementy strojów ludowych i wystroju,

open_time

24h